Znajdziesz nas również:
Świetna lokalizacja
rozpoznawalne miejsca
łatwy dojazd dla wszystkich
dla zmotoryzowanych - dostępny duży parking

    
 
                     Chcesz znać szczegóły-kliknij:
                        
                                   


    
Aby przeglądać treść tej zakładki niezbędne jest zalogowanie się i posiadanie Karty Klubowicza.
Informację o warunkach otrzymania Karty Klubowicza można uzyskać w recepcji klubu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013