Znajdziesz nas również:
Świetna lokalizacja
rozpoznawalne miejsca
łatwy dojazd dla wszystkich
dla zmotoryzowanych - dostępny duży parkingZapraszamy do ProShop-ów
zlokalizowanych w klubach w Centrum i na Prawobrzeżu.
Al. Bohaterów Warszawy 40, 70-342 Szczecin
Struga 15, 70-777 Szczecin (budynek Ekko-Centrum Sportowo-Medyczne)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013