Znajdziesz nas również:
Świetna lokalizacja
rozpoznawalne miejsca
łatwy dojazd dla wszystkich
dla zmotoryzowanych - dostępny duży parking
                       
                      Od 18.05.zapraszamy do klubu!!!
    
                                     
    
Sportowa świetlica dla szkół w Squash Zone Club
2013-09-30
Wszystkie szczecińskie Szkoły Podstawowe zapraszamy do uczestnictwa w Lekcji Pokazowej, która z pewnością będzie stanowiła urozmaicenie lekcji wf-'u lub lekcji wychowawczej. Na czym to polega?

W wybranym przez szkołę terminie zostanie przeprowadzona dla grupy uczniów lekcja pokazowa, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pod okiem wykwalifikowanego Instruktora.  Po wykazaniu zainteresowania, treningi dla uczniów szkół będą kontynuowane. Lekcja pokazowa jest bezpłatna i umożliwia grupie uczniów skorzystać z kortów Squash Zone Club Centrum i Prawobrzeże jako świetlicy sportowej.

W przypadku decyzji szkoły o uczestnictwie w zorganizowanych zajęciach squash- owych, Squash Zone Club Centrum, zgodnie z myślą wspierania rozwoju sportowego dzieci udostępnia klubowe korty w trzy, następujące po lekcji pokazowej piątki, w godzinach 14:00-16:00 na sportową świetlicę dla dzieci. Każde chętne dziecko ma możliwość nauki i doskonalenia gry w squasha, zaprezentowanej wcześniej na zajęciach z Instruktorem. Spędzanie czasu w klubie squash- owym jako świetlicy przyczyni się do urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci, uczniów oraz do wzrostu popularyzacji squasha.


Serdecznie zapraszamy do organizowania swoim wychowankom czasu w Squash Zone Club Centrum i Prawobrzeże ,dzięki czemu zyskacie dla swoich uczniów wiele atrakcji!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013