Znajdziesz nas również:
Świetna lokalizacja
rozpoznawalne miejsca
łatwy dojazd dla wszystkich
dla zmotoryzowanych - dostępny duży parking
                       
                      Od 18.05.zapraszamy do klubu!!!
    
                                     
    
Współpraca ze szkołami
2013-09-30
 

Squash Zone Club Centrum i Prawobrzeże, w odpowiedzi na potrzebę sportowego rozwoju dzieci, zachęca do współpracy wszystkie szkoły. Jeśli chcecie urozmaicić zajęcia z wf’-u lub zaszczepić w swoich uczniach zdrowe nawyki i postawy, zapraszamy do naszego klubu. Tylko tutaj, po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem szkoły lub prowadzącymi zajęcia sportowe, możliwe jest zorganizowanie zajęć z wykwalifikowanym instruktorem squasha. W zależności od postanowień, dzieci mają możliwość udziału przez kilka zajęć w specjalnych treningach pod okiem instruktora, wykorzystując profesjonalny sprzęt. Po zakończeniu turnusów treningowych zainteresowani uczniowie mogą kontynuować naukę gry w squash’a korzystając ze specjalnie przygotowanych ofert.

Zajęcia dla szkół organizowane są w dwóch filiach klubu: Squash Zone Club Centrum i Prawobrzeże. To szkoła dokonuje wyboru, które z miejsc jest bliższe lub bardziej odpowiednie.

Pierwsze zajęcia pokazowe dla szkół są bezpłatne!

Organizujemy też kursy dla nauczycieli, uprawniające do prowadzenia zajęć początkowych gry w squasha dla dzieci i młodzieży, kończące się certyfikatem wydanym przez Polska Federacje Squasha. 

Każdą Szkołę i inne Instytucje, które zainteresowane są wypełnianiem celów, jakimi jest aktywizacja młodzieży do zajęć ruchowych oraz zapewnienie sportowego spędzania czasu wolnego, zapraszamy osobiście do naszego klubu lub poprzez kontakt mailowy: recepcja@squashzoneclub.pl lub telefoniczny: 600 958 622, 91 434 77 23.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013