Znajdziesz nas również:
Świetna lokalizacja
rozpoznawalne miejsca
łatwy dojazd dla wszystkich
dla zmotoryzowanych - dostępny duży parkingW tej zakładce dodawane będą informacje na temat udziału w turniejach juniorów naszej Squash Zone Academy (Centrum i Prawobrzeże). Liczymy na to, że wpisów będzie wiele i informować będą o wielkich sukcesach naszych najmłodszych graczy :)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013