(SFE) - SportFit  EKKO, ul. Struga 15          
 
                               
  (SZC) - Squash Zone Club, ul. Bohohaterów Warszawy 40
(GK) - Galeria Kaskada (szklany kort), al. Niepodległości 36
     
 
               
   
  1 Stachowski Ł. 3 (1, 7, 8)                            
 
         
    Hemmerling P. 0 Stachowski Ł. 2 (-7, -8, 4, 8, 5)                                    
    Wysocki T. 0 Tannen N. 3 Tannen N.                              
  9 16 Tannen N.   (4, 3, 6)     3 (8, 2, 5)                                
  9 16 Khan K. 3 (10, -6, 10, 7)     0 Tannen N.                
 
       
    Kurek M. 1 Khan K. 2 Wojnarski M.          
 
           
     
    Przybysz G. 1 Wojnarski M. 3 (-10, 9, -8, 6, 2)                            
  5 8 Wojnarski M. 3 (-8, 7, 4, 1)         3 (-9, 3, 9, -6, 11)                      
  5 8 Karwowski M. 3 (7, 10, 5)         2 Tannen N.                      
    Olejnik D. 0 Karwowski M. 3 (4, 0, 3)                                    
    Khan Z. 0 Mazurkiewicz F. 0 Karwowski M.                            
 
     
  9 16 Mazurkiewicz F. 3 (9, 5, 6)     1 Atras P.                                
  9 16 Pełczyński A. 3 11.10 g.08:40 (SFE-4)     3 (5, 8, -5, 7)                                
    Smuniewski M. 0 Pełczyński A. 0 Atras P.                 Hemmerling P. 3 (4, 6, -7, 8)              
    Kozłowski R. 0 Atras P. 3 (7, 6, 9)  
 
            Wysocki T. 1 Hemmerling P. 3 (3, 4, 8)          
  3 4 Atras P. 3 (4, 8, 4)             3 Tannen N. 1   Kurek M. 1 Przybysz G. 0 Hemmerling P.          
  3 4 Spoljar D. 3 (5, 7, 10)             2 (-10, 8, -7, 8, 11)     Przybysz G. 3 (10, 11, -9, 9)     3 (5, 8, 6)      
    Przytuła M. 0 Spoljar D. 3 (-3, 6, 9, 11)                 Olejnik D. 1 (8, -8, 10, 8)     0 Hemmerling P.      
    Kischel J. 3 Kischel J. 1 Spoljar D.           Shinnie C. 2   Khan Z. 3 Khan Z. 0 Kozłowski R.          
  9 16 Kotra Michał 1 (6, -9, 6, 9)     0 (8, 6, 4)             Smuniewski M. 1 Kozłowski R. 3 (9, 13, 5)          
  9 16 Terlecki J. 0 (4, 2, 3)     3 Shinnie C.             Kozłowski R. 3 (7, 2, -8, 2)         3 Hemmerling P. 17
    Shinnie C. 3 Shinnie C. 3 Shinnie C.                 Przytuła M. 1 (10, -8, 4, 6)         0 (5, 7, 7)  
    Kaleta G. 1 Kotra Matt 1 (5, 8, -7, 4)                 Kotra Michał 3 Kotra Michał 3 (5, 12, 5)          
  5 8 Kotra Matt 3 (9, -11, 4, 5)         3 Shinnie C.         Terlecki J. 3 Terlecki J. 0 Kotra Michał       Kotra Michał 18
  5 8 Maciantowicz M. 3 (9, 7, 9)         0 (5, 9, 12)         Kaleta G. 1 (10, 6, -6, 2)     3 Kotra Michał      
    Kondratowicz Ł. 0 Maciantowicz M. 3 (5, 3, 4)                 Kondratowicz Ł. 1 (4, -7, -7, 9, 5)     0 (8, 5, 3)      
    Gajewski G. 3 Gajewski G. 0 Maciantowicz M.                 Rusek S. 3 Rusek S. 2 Matejski T.          
  9 16 Rusek S. 1 (4, 3, -5, 10)     1 Nowisz W.             Kowalewski K. 0 Matejski T. 3 (9, -9, 14, -7, 10)          
  9 16 Kowalewski K. 0 (7, 4, 8)     3 (-3, 5, 9, 7)   Atras P. 3 Atras P. 3   Matejski T. 3 (5, 4, 8)       Kozłowski R. 2 Matejski T. 19
    Galant W. 3 Galant W. 0 Nowisz W.       Nowisz W. 1 (10, -9, 6, 6)                 Matejski T. 3 (-2, 3, 11, -5, 9)  
    Matejski T. 0 Nowisz W. 3 (4, 4, 3)                                    
  2 Nowisz W. 3 (9, 8, 1)               Nowisz W. 4                   Kozłowski R. 20
                Wojnarski M. 3 (walkower)                 Przybysz G. 3 (walkower)      
   
 
          Karwowski M. 0 Wojnarski M. 0 Spoljar D. 5  
  Khan Z. 0 Przybysz G. 2 Terlecki J. 21
                Spoljar D. 3 Spoljar D. 3 (8, 10, 10)       Terlecki J. 3 Terlecki J. 3 (8, -8, 8, -8, 8)  
                Maciantowicz M. 1 (5, -8, 8, 10)                 Rusek S. 0 (10, 9, 8)      
                        Wojnarski M. 6                   Przybysz G. 22
           
 
               
           
 
                  Karwowski M. 0 Maciantowicz M. 7       Khan Z. 0 Rusek S. 23
                    Maciantowicz M. 3 (walkower)         Rusek S. 3 (walkower)  
                                                 
                        Karwowski M. 8                   Khan Z. 24
            Stachowski Ł. 0 (walkower)                 Wysocki T. 2 (-4, 4, 5, -8, 7)          
            Khan K. 3 Khan K. 3 (-5, 6, 9, 6)             Kurek M. 3 Kurek M. 1 (6, -3, 6, 8)      
            Mazurkiewicz F. 1 Pełczyński A. 1 Khan K.             Olejnik D. 3 Olejnik D. 3 Olejnik D.      
   
  Pełczyński A. 3 (-2, 8, 4, 8)     0 Kotra Matt 9  
  Smuniewski M. 0 (6, 7, 5)     3 Olejnik D. 25
      Kischel J. 1 (10, 11, -9, 8)     3 (walkower)       Przytuła M. 1 (-9, 3, 12, 8)     0 (4, 5, 6)  
      Kotra Matt 3 Kotra Matt 3 Kotra Matt           Kaleta G. 3 Kaleta G. 0 Kondratowicz Ł.      
      Gajewski G. 3 Gajewski G. 0 (walkower)   Khan K. 10     Kondratowicz Ł. 3 Kondratowicz Ł. 3 (walkower)   Kondratowicz Ł. 26
      Galant W. 2 (10, -9, 9, -5, 6)                 Kowalewski K. 1 (11, -8, 6, 10)          
                                           
              Pełczyński A. 3 Pełczyński A. 11               Kurek M. 3 Kurek M. 27
                    Gajewski G. 0 (walkower)      
 
        Kaleta G. 0 (walkower)  
       
                                     
                    Gajewski G. 12                   Kaleta G. 28
            Stachowski Ł. 0 (walkower)                 Wysocki T. 3 (8, -6, 7, 11)      
            Mazurkiewicz F. 3 Mazurkiewicz F. 1 Kischel J. 13           Smuniewski M. 1 Wysocki T. 3 Wysocki T. 29
            Kischel J. 3 Kischel J. 3 (3, 9, -9, 7)             Przytuła M. 0 Kowalewski K. 1 (3, -3, 9, 7)  
                Galant W. 0 (4, 13, 5)                 Kowalewski K. 3 (walkower)      
                        Mazurkiewicz F. 14                   Kowalewski K. 30